Черни дъски за писане с тебешир

01:49, 06 септември 2020 - За Дома - Област Пловдив

50.00 лв.

  • Черни дъски за писане с тебешир - Снимка 1 - Голяма
  • Черни дъски за писане с тебешир - Снимка 2 - Голяма
  • Черни дъски за писане с тебешир - Снимка 3 - Голяма
  • Черни дъски за писане с тебешир - Снимка 4 - Голяма
  • Черни дъски за писане с тебешир - Снимка 5 - Голяма
Черни дъски за писане с тебешир - Снимка 1 - Малка Черни дъски за писане с тебешир - Снимка 2 - Малка Черни дъски за писане с тебешир - Снимка 3 - Малка Черни дъски за писане с тебешир - Снимка 4 - Малка Черни дъски за писане с тебешир - Снимка 5 - Малка
Детайли
https://www.facebook.com/watch/?v=2797197163937055&extid=IjhPjBZ375SMTJHd