Общи условия за използване на платформата www.MyHandmade.bg


Член 1: Споразумение между Администратор и Потребител


1.1 Политиката на ‘’Май Хендмейд’’ ООД, е да одобрява безплатни обяви за продажба, производство/изработка, поръчка или търсене, препродажба само на ръчно изработени или хенд-мейд стоки или артикули. Те могат да бъдат както оригинални произведения така и такива в променен или доработен вид. Подобни по смисъл занаятчийски стоки или не масово произведени артикули могат да бъдат одобрени по- усмотрение на администратора. Изключва се обявяването от потребителя на стоки или артикули на брандове или марки със серийно производство. Потребителите се задължават да не предлагат стоки, които засягат авторско право на трети лица както и стоки които не са предмет на хенд-мейд изкуството или предмет на определен занаят.
* Администратора, ще допуска стоки и продукти обект на серийно производство само в под-категория КРАФТ/МАТЕРИАЛИ, само в случай, че същите наистина спадат към тази категория.

Ново изменение

Oт 12.07.2018 Администратора премахва таксата , за създаване на профил в платформата. Това изменение е с цел разширяване на предлагането в платформата. Създаване на профил и качване на обяви се счита за безплатно за всички стари и нови профили. В случай, че сте заплатили профил преди тази дата имате право на безплатен месечен банер и пост в страницата ни , като компенсация за плащането Ви. В случай, на нужда се свържете с нас нa myhandmade.bg@gmail.com

1.2 Администратора не участва при преговори относно покупко-продажба на артикули, определяне на цена и други договорки, устни или писмени, сключени между подател на обява и ползвател на услугите на платформата. Съответно, администратора на услугите предоставяни в платформата, myhandmade.bg, не е ангажиран с изпълнение на каквито и да е задължения по предоставяне на стоки или заплащане на цена. Цената, уговорена от ползвател и потребител е предназначена за потребителя, като същия няма задължение да заплаща част от нея на администратора. 

1.3 Общите условия служат за уреждане на отношенията администратор/потребител, при използване на сайта www.myhandmade.bg, и се тълкуват като споразумение между Администратора и Потребителя.

1.4 Администратор – дружеството ‘’Май Хендмейд’’ ООД с ЕИК 204036985, адрес гр. Пловдив, бул." България" № 172 , предоставящо, управляващо и поддържащо платформата www.myhandmade.bg.

1.5 Потребител – физическо или юридическо лице, приело общите условия за използване на платформата www.myhandmade.bg, и използващо платформата. Потребителите използващи платформата за публикуване на безплатни обяви задължително попълват формата за регистрация на платформата и си създават Акаунт, в който администратора публикува обявите.

1.6 Ползвател – всяко лице или организация заредило на браузъра си платформата myhandmade.bg, с цел преглеждане съдържанието на платформата или с цел ползване на предлагана от myhandmade.bg търговска или друг тип услуга.

1.7 Всяко лице, което е заредило или е било пренасочено към www.myhandmade.bg, следва внимателно да се запознае с настоящите общи условия за използване на платформата. Всеки, който не е съгласен с общите условия и не желае да стане потребител на платформата, следва просто да напусне сайта.

1.8 Приемането на общите условия на администратора от потребителя се тълкува, като споразумение между двете страни и се сключва за неопределен период от време, от момента, в който Потребителят, започне по- какъвто и да е начин да използва платформата . Използването на MyHandmade.bg означава, че Потребителят се е запознал и съгласил с общите условия , и се ангажира от своя страна да се запознава с всички по-следващи изменения в общите условия.

1.9 Данните и информацията за профили създадени от лицата, определящи се като регистрирани ползватели на платформата, приели общите и условия, получени при регистрация в платформата, са собственост на ‘’Май Хендмейд’’ ООД и могат да се използват от дружеството за търговска и служебна дейност или предоставяне на трети лица упълномощени от ‘’Май Хендмейд’’ ООД субекти и срещу заплащане.

1.10 Администратора запазва правото си да променя по- свое усмотрение общите условия за използване на платформата, като уведомява за това регистриралите се потребители, чрез изпращане на електронно съобщение на e-mail адресите, посечени от тях при регистрация.

1.11 Потребителя може да прекрати Споразумението по всяко време, като архивира своя Акаунт или престане да използва платформата по някакъв друг начин. Потребителя продължава да носи отговорност за действията си в платформата myhandmade.bg, извършени по- време на действие на споразумението.

Член 2: Условия за активност, регистрация и публикуване на безплатни обяви


2.1 Обяви могат да публикуват дееспособни лица навършили над 18 години, от юридически лица и правни образувания създадени в съответствие на българското законодателство, след регистрация и приемане на Общите Условия.

2.2 Чрез регистрацията си Потребителят създава Акаунт/ Профил в Платформата, където публикува определен брой безплатни обяви, и който може да достъпва чрез имейла и паролата си използвани при регистрацията.

2.3 След като попълни данните във формуляра за регистрация , Потребителят получава съобщение на имейл адреса, който е посочил при регистрацията, в което се посочва начина, по който той следва да потвърди своята регистрацията.

2.4 Потребителят получава профил, през който качва и редактира обявите си.

2.5 Администраторът не носи отговорност за потребители нарушили споразумението си с ‘’Май Хендмейд’’ ООД, обявили или продали стока от серийно производство, артикул на бранд или марка за серийно производство, или друга стока нарушаваща споразумението.

2.6 Администраторът има право по- свое усмотрение и без известие към потребител, който с действията или бездействията си, нарушава политиката на ‘’Май Хендмейд’’ ООД, да премахва и пренарежда обяви и профили на потребители. При подаден коментар или сигнал от трето лице (ползвател на услугите на платформата), към администратора за нередност или несъответствие на стока или услуга администратора има право за временно или постоянно да спре или изтрие съответната обява или профил на потребител.

2.7 Имайки предвид политиката на ‘’Май Хендмейд’’ ООД, администратора ще одобрява само обяви тясно свързани с категориите избрани от дружеството като уместни за платформата myhandmade.bg, както и подобни или свързани по- смисъл обяви по преценка на администратора. Публикуваните в платформата безплатни обяви се подреждат по усмотрение на администратора.

2.8 Категориите заложени към момента в които според настоящето споразумение потребителите могат да публикуват безплатни обяви в категориите и под-категориите със заглавни имена:

- За Дома:Декор, Мебели, Осветление, Дневна, Спалня, Баня, Кухня, Градина, Други

- Бижута: Колиета, Пръстени, Обеци, Гривни, Брошки, Други

- Облекло- Блузи, Панталони, Шапки, Шалове, Чанти, Обувки, Рокли/Поли, , Детски, Други

- Био Козметика:Сапуни, Кремове, Балсами, Шампоани, Други

- Крафт/ Занаяти: Ковано Желязо, Дърводелие, Грънчарство, Стъкло, Хартия, Декупаж, Крафт Материали, Други

- Сватбени: Украса, Подаръци, Покани, Аксесоари, Дрехи, Други

- Изкуство: Картини, Скулптура, Други

- Био Храни: Чай/Билки, Сладка, Мед, Други

- Сувенири: Сувенири, Подаръци

2.9 Няма лимит на безплатните обяви, които могат да се публикуват в създадения Профил, като към всяка отделна обява потребителя може да добави пет (5) бр. снимки на предлагания артикул с ценова табелка и информация за продукта.Ползвателите и потребителите могат да виждат и коментари оставени на профила на потребителя с цел оценка и подобряване на предлаганата в обявата продукция или услуга.

2.10 Публикуваните безплатни обяви се публикуват в платформата за срок от 30 дни.

2.11 След изтичането на срок от 30 дни от публикуването на обявите, същите биват премахване от администратора.

2.12 Преди да премахване обявите Администратора се свързва с Потребителя чрез e:mail или телефон и предлага безплатно обновяване на обявата за срок от още 30 дни. Това се прави с цел премахването на неактуални и стари обяви.

2.13 Използването на Платформата изисква наличието на инструменти, които позволяват достъп до интернет, включително програма, която позволява преглеждането на съдържанието на съответната интернет страница или мобилно приложение.

Член 3:

Член 4:


ЧЛЕН 5: Права и задължения на Потребителя


5.1 Потребителят се задължава с действието или бездействието си, да не нарушава Общите условия/ Споразумение, които изрично е приел.

5.2 Потребителят се задължава да подхожда добронамерено спрямо всички останали Потребители и ползватели и да е отговорен за всичките си действия и бездействия извършени при посещение на платформата.

5.3 Потребителят няма право да използва Акаунтите на други потребители и да засяга лични данни на трети лица. Той е длъжен да пази паролата за достъп до Акаунта си в тайна.

5.4 Потребителят няма право да използва по- никакъв начин търговската марка My Handmade.bg, както и авторските права върху графичните елементи на платформата, включително логото, както и върху оформлението и състава на тези елементи и дизайна на Платформата.

.5.5 Потребителят сам носи отговорност за попълнените от него данни за регистрация, публикувани обяви/снимки и изпратени от него лични съобщения към други потребители.

5.6 Потребителят няма право да използва Платформата по начин, който несъответства или противоречи на целта й.

5.7 Потребителят няма право да поместват или изпращат чрез обявите и снимките си или личните си коментари и съобщения, съдържание, което нарушава законовите и нравствени норми, изобразява или разпространява насилие, омраза, расизъм, дискриминация от какъвто и да е вид. Няма право да нарушава и накърнява правата и достойнството на трети лица, и Администратора.

5.8 Потребителят няма право да публикува и изпраща еднотипни, масови призиви, реклами (за други сайтове или продукти), спамърски лични съобщения до останалите Потребители. Всички получили получил такова съобщение следва да информира Администратора на Платформата, за да бъдат предприети действия.

5.9 Потребителят няма право да нарушава поверителността на други потребители на платформата My Handmade.bg, преди всичко чрез събиране, притежание и разпространение на информация за други потребители или публикуване на техни снимки без тяхното изрично съгласие, с изключение на случаите, когато действията са съвместими със законовите разпоредби.

5.10 Потребителят няма право да предприема действия, които могат да попречат или повлияят на работата и функционирането на Платформата, както и действия, които включват повреда, премахване или затрудняване на достъпа до данните на потребители.

5.11 Потребителите няма право да публикува обяви или да предприема други действия в ущърб на Администратора или други лица, включително, но не само, като нарушава техни права на собственост, авторски и сродните им права, както и права, произтичащи от регистрацията на изобретения, патенти, търговски марки, промишлени дизайни и други права на интелектуалната собственост.

5.12 Потребителят е длъжен да не нарушава правата на трети лица използвайки данните за регистрация.

5.13 При публикуване на обява, Потребителя трябва да:

- Посочи заглавие на обявата.

- Посочи заглавие на обявата.

- Да не използва информация за контакт в заглавието на обявата.

- Да посочи най- подходящата категория за обявата.

- Да посочи цена. Когато обявите публикувани в профила предлагат повече от един артикули, то в описанието на обявата следва да става ясно дали цената се отнася за единия от тях или за всички общо.

- Потребителя може да посочи фиксирана цена в лева.

- Потребителя може да определи местоположение на продукта или услугата.

- Трябва да притежава авторските права върху приложените снимки или разрешение за използването им.

- Да напише обявата на български език (кирилица). Употребата на латински букви е разрешена само с цел посочване на търговски наименования на продукти, модели или услуги.

- Да не публикува линкове към Уеб адреси и линкове към или сайтове за обяви.

- Да не публикува дублиращи се обяви. За дублиращи се обяви се смятат такива със съвпадащи или подобни описания, заглавия, снимки, както и такива, които предлагат подобни продукти или услуги.

- Да не публикува обяви с посочени за контакт телефонни номера с добавена стойност.

- Да не публикува обяви, рекламирани в Платформата чрез способи, различни от предлаганите от Администратора.

- Да не публикува обяви за услуги за групово пазаруване от международни сайтове.

- Да не изброява продукти и услуги, които не предлага чрез обявата.

- Да не публикува обяви с рекламна цел, без да описва конкретен продукт или услуга.

- Да не нарушава приетите Общи Условия по- никакъв начин.

- Да не публикува обяви предлагащи стоки или услуги, включени в забранения списък на Приложение №2, представляващо неразделна част от настоящите Общи Условия.

* Приложение №2, ще намерите в бутон ПОВЕРИТЕЛНОСТ, в най- долната част на платформата.

ЧЛЕН 6: Права и задължения на Администратора


6.1 Администраторът има право по- свое усмотрение и без да се обосновава да активира/деактивира обяви да блокира или изтрива Акаунти. Администраторът на платформата може да прави това не само когато установи нарушение или злоупотреба на Общите условия но и тогава когато прецени, че даден Акаунт или обява могат да или вече са нанесли какъвто и да било ущърб на друг Потребител или на самия Администратор. Както и в случаите на оказване на негативно въздействие върху репутацията на Платформата.

6.2 В случай, когато Потребител е бил блокиран веднъж от Администраторът и желае отново да създаде Акаунт в Платформата, трябва да получи предварително съгласие от Администраторът.

6.3 Администраторът има право по- свое усмотрение и без предупреждение да премахва обяви, за които има заплатена рекламна услуга само в случаите, когато се установи че обявата нарушава Общите Условия. Въпреки предварителното одобрение от Администраторът, с оглед на политиката за получени, сигнали от трети лица по- повод качеството или истинността на обявите.

6.4 Администраторът не носи отговорност за безопасността и качеството на предлаганите от Потребители продукти, както не носи отговорност за тяхната законност, валидността и верността на информацията предоставена от Потребителите.

6.5 Администраторът не носи отговорност в случаи когато, потребители или трети лица по- какъвто и да е начин нарушават Общите Условия.

6.6 Администраторът не може да гарантира и не носи отговорност, че Потребителите на Платформата са добронамерени, дееспособни и правоспособни лица и не поема отговорност за изпълнението на поетите от тях ангажименти и договори към трети лица. Администраторът не носи отговорност ако действията на определен Потребител, засягат или нарушават права на трети лица.

6.7 Администраторът не носи отговорност за съдържанието на изпратени под формата на графики, текст, рисунки както и прикачени файлове до други потребители, но има право, без да е длъжен да го прави, да спира изпращането на лични съобщения, чието съдържание под някакъв начин е в разрез с Общите Условия на Платформата.

6.8 Администраторът има право, но не и задължение да определя, в коя категория следва да бъде публикувана определена обява, като прави това по- своя преценка без да има задължение да се обосновава за това и без да носи отговорност за своята преценка или действия и бездействия във връзка с това. Приемайки Общите Условия Потребителят се съгласява, че всяка една от неговите обяви може да бъде премествана от Администратора без предупреждение в правилната според него категория, ако е била публикува в грешна категория по- преценка на Администратора.

ЧЛЕН 7: Поверителност


7.1 При използване на платформата на MyHandmade.bg, Потребителите, приемат личните им данни да бъдат обработени от Администратора за нуждите на правилното функциониране на Платформата съгласно споразумението между тях.

7.2 Личните данни посочени от Потребителя, ще бъдат събрани и обработени от Администратора съгласно приложимите законови разпоредби и политиката за защита на поверителността, включена в Приложение №1 за ‘’Политика на защита на личните данни’’.

** Приложение №1, ще намерите в бутон ПОВЕРИТЕЛНОСТ, в най- долната част на платформата.

7.3 Чрез приемането на Общите Условия, Потребителя се съгласява системно да получава информация свързана с работата на Платформата. Изпратената от Администратора информация може да е свързана, както с технически проблеми, промени или препятствия свързани с функционирането на Платформата, така и друга информация, включително и рекламна от Администратора и негови партньори на електронния адрес, посочен от Потребителя в регистрационния формуляр, или от който активира обявите си. Потребителя може да откаже от получаването на тази информация винаги, когато пожелае от секцията ‘’Моя Профил’.

7.4 Потребителя дава съгласието си снимките и съдържанието, публикувани в от него да бъдат използвани за бюлетини и други нужди на Платформата.

ЧЛЕН 8: Оплаквания


8.1 В случаи, когато Потребителя е недоволен и в случаи, когато обявените тук услуги не бъдат изпълнени от Администратора или не бъдат изпълнени съгласно настоящите разпоредби, потребителят има право да подаде оплакване в електронна форма използвайки формуляра за контакт или чрез писмо до адреса на Администратора. Оплакването трябва да съдържа информация за името на Потребителя и електронния адрес чрез който се е регистрирал и публикувал обяви, както или физическия му адрес и описание на евентуалната нередност.

8.2 Оплакванията следва да бъдат подавани в (20) двадесет дневен срок от настъпването на основанието за него. Администратора има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания.

8.3 В случай, че данните или информацията, описани в оплакването са недостатъчни, Администраторът ще се свърже със съответния Потребителят, преди да разгледа оплакването му с искане за допълване, след като Администратора, получи необходимата му информация оплакването ще се счете за подадено.

8.4 Администраторът разглежда и отговаря на оплаквания в (20) двадесет дневен срок от получаването на оплакване.

8.5 Отговор на оплакването се изпраща само на имейл адреса, който Потребителя е посочил в оплакването си.

8.6 В случай на каквито и да е спорове, свързани с настоящото Споразумение, разрешаването им ще се позовава на българското право, като споровете ще се разглеждат от компетентния български съд.

ЧЛЕН 9: Изменение на Общите Условия


9.1 Администраторът има правото да прави своевременни промени в Споразумението си с Потребителите, без да е длъжен да се обосновава и да информира чрез съобщения Потребителите.

9.2 Промените направени от Администраторът ще бъдат публикувани в Общите Условия на Платформата, като ще бъдат изрично отбелязани като Ново изменение и ще бъде посочена датата, от която промяната ще се счита за валидна за всички Потребители на Платформата.

9.3 Потребителят е страна задължена да прочете, следи и запознава с евентуалните промени в Общите Условия, при всяко използване на Платформата. Самото използването на Платформата по- какъвто и да е начин ще се тълкува от Администратора, като съгласие с въведените от Администратора промени.

9.4 В случай на отказ от приемане на Общите Условия, се прекратява Споразумението с Администратора.

9.5 В случай, когато Потребител вече използвал по- какъвто и да било начин Платформата, и откаже да приеме Споразумението или определени промени в същото, то се прекратява но Потребителя продължава да носи отговорност за действията си по- време на ползване на Платформата.