Твоят профил


Името което всички ще виждат в обявата

Не по-малко от 5 символа

Моля повторете паролата от предишното поле

Регистрирай се бързо и лесно

Направи си собствен онлайн магазин и продавай бързо и лесно в My handmade.bg, без да плащаш никакви такси.

-Попълни формата за регистрация

-Качи своите обяви

-Проверявай имейла си всеки ден, за да не пропуснеш поръчка

Платформата не участва във формирането на цените и в продажбите. Продажбите се осъществяват директно между Вас и клиентите. Възползвайте се от платените опции за да останете на Топ позиция на първа страница. Обявите се одобряват от администратор при качване и редактиране, което обикновено отнема до 30минути. В случай, че редактирате обява нанесете всички корекции наведнъж преди да кликнете на бутон ЗАПАЗИ. Запомнете имейла и паролата си за достъп!

ок